Disma interview

SOME OF YOU MIGHT CONSIDER DISMA AS ALLSTAR GROUP OF SOME FAMOUS BAND MEMBERS. AND WERE YOU SHOULD NOT! `THE VAULT OF MEMBROS` HAS ENOUGH OBSCURITY AND OLD IN IT TO DRAG YOU THROUGH THE ABYSS, NOT TO NEED ANY UNWANTED SELLING POINTS. AND SOON THERE SHALL BE MORE. HERE IS DARYL ON BEHALF OF DISMA.


Szlachetna mowa ...
Third world tounge ...Don`t you think Disma will be viewed as side band of members of known bands?

No I don`t. Disma is a full `real` band. The only members of Disma who have another active band are Shawn and I (Funebrarum new ep in progress!) so things are working out well. Disma is: Shawn Eldridge: Drums, Daryl Kahan: Guitar, Bill Venner: Guitar, Randi Stokes: Bass, Craig Pillard: Vocals,

Who is mainly responsible for musical direction. Is it easy to put bands musick in certain path when every member have experience in rather distinct field of extreme Metal?


Bill and I compose the music. Shawn contributes to the development and arrangement of the songs. Craig and I write the lyrics. Each member has a voice in the band but the creative core of the band is Bill and myself.


You`ve released your demo as tape cassette. I guess you treat is as collectors gem rather then as way of promotion, right? I believe you gain more attention thanks to your myspace site, despite it`s not quite old school. What is the feedbeck to the demo so far?


We released our first demo `The Vault of Membros` in October 2009 and it is still in press. When a band first emerges it is only logical (in our minds) to release to a demo on cassette, opposed to a CDR or CD (which can be easily lost in the shuffle these days.) We also recorded our demo (and upcoming 7``ep) in a 100% analog studio. The tape and vinyl format are the only way to present analog recordings. Our myspace page has also helped to spread our name. Overall, the response to our demo and myspace has been great with excellent reviews and feedback from around the world. Thanks to our fans and supporters worldwide.

Disma musick pays tribute to both American old Death Metal bands as well to European (especially when it comes to sound). Which of bands from both these sides can you say were most inspiring to you?


I personally enjoy old DM bands like: Autopsy, Necrovore, Repulsion, Winter, Rottrevore as well as Demigod, Abhorrence / Amorphis, Bolt Thrower, Crypt of Kerberos, Eternal Darkness, Traumatic, Funebre, Rippikoulu, Carnage, Nihilist, Macabre End etc. Most inspiring to us (stylistically) would probably be the work of bands like Abhorrence, Rippikoulu or Demigod. The true inspiration comes from within.

You have ep an full lenght in plans. Do you have stuff ready yet? Who will release these? When can these releases to be expected?

We have a new 7``ep entitled `The Manifestation` coming soon on the cult label Necroharmonic (www.necroharmonic.com). This ep features two new songs recorded by Chris Pierce / Analog Destruction who also engineered our demo `The Vault of Membros`. This release is heavy as fuck and should see the light of day in March 2010. Our cover artwork is done by Ola Larsson who is a great underground artist from Sweden. Write to Necroharmonic for more info the this releases. We are also planning another 7``ep on another label which will be followed by a full length album.

How about bands live performances?

We rehearse as often as possible with the intention of getting the band playing out more. Disma played our first show at the `New Jersey Deathfest` several months ago which was a big success. Our next live appearance will be at the `Rites of Darkness Festival` in Texas on March 6th with Nunslaughter, Midnight plus some other good bands. We look forward to conquering European shores and desecrate stages worldwide..

Do you agree that ugly and raw Death Metal is gaining back its positions after years ultra-fast and technical (mainly american based) was on top? Which of new emerging bands still sounding old can you reccomend?

It seems that there is a growing underground International scene which can only be good for bands like us. Here are some Death Metal bands deserving support:-Interment (Swe), Goreaphobia (US), Excruciate (Swe), Drowned (DE), Tyrant (Swe), Throneum (Pol), Demonical (Swe), Cruciamentum (UK), Anatomia (Jap), Cemetery Urn (Aus), Slugathor (Fin) among others. I am still waiting to hear that band that absolutely destroys and crushes everything in sight.


How did you step into Metal underground?

I grew up listening to punk/hardcore with a parallel interest in Metal starting in the 80`s with bands like Black Sabbath, Iron Maiden, Venom etc.. soon after I became aware of Slayer, Possessed, Destruction, Bathory etc....and of course the New York, Florida scenes and the European scenes which were all visible to me through underground zines, tape trading, shows etc.. From Heavy Metal, Thrash to Grindcore and Death Metal I followed the evolution of the music closely from it's beginnings.

What was your first Metal show you saw (I mean as a fan, not as band member)?

My first real Death Metal shows were seeing'Mechanized Death in NJ 1984 and NYC Mayhem"in NY 1985. New Jersey / New York had a big Metal scene in the 1980's and I was lucky to see some great shows.


You personally take part in numerous bands. I assume it is a way to
explore various forms of extreme musick. Which of your current and past bands is most important to you?

I enjoy creating, playing, recording and listening to music in general. Funebrarum have existed for 11 years now. I enjoy being in the band and will continue to do for as long as possible. Disma is also a great outlet for me to work with talented musicians playing some good music. We will continue to push the envelope on heaviness, darkness and brutality!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JAKIŚ SIUSIEK MOŻE POWIEDZIEĆ, ŻE DISMA TO PO PROSTU BEJSBOND POSKŁADANY ZE ZNANYCH Z INNYCH SKŁADÓW NAZWISK. NAWET SIĘ NIECH NIE WAŻY! `THE VAULT OF MEMBROS` JEST WYSTARCZAJĄCO OBSKURNY I STAROŻYTNY, BY PRZECZOŁGAĆ KAŻDEGO PO ODCHŁANI BEZ POTRZEBY POSIŁKOWANIA SIĘ MARKETINGOWYMI CHWYTAMI. A SZYKUJE SIĘ JESZCZE WIĘCEJ. I O TYM POOPOWIADA DARYL.

Nie obawiasz się, że Disma będzie postrzegany jako uboczny projekt członków bardziej znanych grup?

Nie. Disma to pełnoprawny zespół. Jedyni ze składu, którzy aktywnie robią coś gdzie indziej to Shawn i ja (nowa epka Funebrarum wkrótce!), wiec nie ma tego typu rozterek. Disma to: Shawn Eldridge: perkusja, Daryl Kahan: gitara, Bill Venner: gitara, Randi Stokes: bas, Craig Pillard: wokal.

Kto jest w głównej mierze odpowiedzialny za kierunek muzyczny zespołu? Czy łatwo jest nadać kształt tworowi złożonemu z osobowości z raczej odległych gałęzi ekstremalnego Metalu?

Bill i ja piszemy muzykę. Shawn też dokłada swoje trzy grosze do aranżacji. Craig i ja tworzymy teksty. Każdy ma prawo głosu w zespole, ale trzon twórczy to zdecydowanie Bill i ja.

Wydaliście demo na kasecie. Chyba traktujecie to bardziej jako ciekawostkę dla kolekcjonerów, niż formę promocji? Bo wydaje mi się, że więcej rozgłosu daje wam profil na myspace (choć nie do końca old school'owy). Jakie są reakcje na demo?

Nasze pierwsze demo `The Vault of Membros` wydaliśmy w październiku 2009 i wciąż je wznawiamy. Uznaliśmy, że najsensowniejsze do nowo powstałego zespołu wydać kasetę, niż CDR czy CD (które mogły by umknąć w dzisiejszym natłoku na scenie). Ponadto nagraliśmy je (jak samo jak nadchodzącą 7``ep) w całkowicie analogowym studio, więc kaseta i winyl są jedynym sposobem publikacji tych nagrań. Nasz myspace pomógł nam nagłośnić nazwę. Odzew jest znakomity, demo dostaje znakomite recenzje na całym świecie. Dzięki dla naszych fanów za wsparcie.

Twórczość Disma czerpie zarówno ze starego amerykańskiego Death Metalu jak również z europejskiego odłamu (szczególnie jeśli chodzi o brzmienie). Które z zespołów z obu stron wymienił byś jako najbardziej inspirujące?

Osobiście radują mnie stare zespoły DM, takie jak: Autopsy, Necrovore, Repulsion, Winter, Rottrevore jak i Demigod, Abhorrence/Amorphis, Bolt Thrower, Crypt of Kerberos, Eternal Darkness, Traumatic, Funebre, Rippikoulu, Carnage, Nihilist, Macabre End itd. Najbardziej inspirujące (stylistycznie) była chyba twórczość Abhorrence, Rippikoulu lub Demigod. Jednak najważniejsza inspiracje pochodzi z wnętrza.

Macie w planach ep i dużą płytę. Czy materiał już jest gotowy? Kto wyda te materiały? I kiedy możemy się ich spodziewać?

Wkrótce wydamy 7``ep zatytułowaną `The Manifestation` w kultowej Necroharmonic (www.necroharmonic.com). Znajdą się na niej dwa nowe utwory zrealizowane przy pomocy Chrisa Pierce w Analog Destruction, gdzie nagrywaliśmy także nasze demo `The Vault of Membros`. Będzie to cholernie ciężkie wydawnictwo, a ujrzy światło dzienne w marcu 2010. Za okładkę odpowiedzialny będzie Ola Larsson, świetny undergroundowy artysta ze Szwecji. Piszcie do Necroharminic w sprawie tego wydawnictwa. Planujemy jeszcze jedną 7``ep w innej wytwórni, po której wydamy pełny album.

Jak ma sie sprawa koncertów?

Intensywnie ćwiczymy w sali prób, aby grać coraz więcej na żywo. Pierwszy koncert Disma miał miejsce podczas `New Jersey Deathfest` parę miesięcy temu i był dużym sukcesem. Nasz kolejny występ odbędzie się na `Rites of Darkness Festival` w Teksasie 6 marca u boku Nunslaughter, Midnight i innych niezłych kapel. Nie możemy doczekać się desantu w Europie i desekracji scen na całym świecie ..

Zgodzisz się, że brudny i surowy Death Metal powraca na zasłużone pozycje po latach dominacji głównie amerykańskiego, ultra szybkiego i technicznego deathu? Możesz polecić jakieś nowe zespoły grające w pierwotnym stylu?

Podziemna scena międzynarodowa ciągle rośnie, i to bardzo dobrze dla takich jak nasz zespołów. Kilka zespołów zasługujących na wsparcie: Interment (Swe), Goreaphobia (US), Excruciate (Swe), Drowned (DE), Tyrant (Swe), Throneum (Pol), Demonical (Swe), Cruciamentum (UK), Anatomia (Jap), Cemetery Urn (Aus), Slugathor (Fin) - to niektóre. Wciąż czekam na zespół, który zniszczy i zmiażdży wszystko w zasięgu wzroku.

Jakie były twoje pierwsze kroki w podziemnym metalu?

Wyrosłem w latach 80 słuchając punka/hardcore przy jednoczesnym zainteresowaniu Metalem zespołów takich jak Black Sabbath, Iron Maiden, Venom itd... chwilę później dotarły do mojej świadomości Slayer, Possessed, Destruction, Bathory ... no i przy nowojorskiej i florydzkiej scenie, które poznawałem dzięki podziemnym zinom, tape tradingowi, koncertom ... Od Heavy Metalu, Thrashu do Grindcore i Death Metalu śledziłem ewolucję gatunku od jego początków.

Jaki pierwszy koncert metalowy oglądałeś jako fan?

Moje pierwsze prawdziwe koncerty Death Metalowe to Mechanized Death w New Jersey w 1984 i NYC Mayhem w Nowym Jorku w 1985. New Jersey i Nowy Jork miały wielką scenę w latach 80 i miałem szczęście oglądać świetne sztuki.

Sam jesteś członkiem kilku zespołów. Zapewne traktujesz to jako możliwość realizacji różnych gatunków ekstremalnego metalu. Który z byłych i obecnych zespołów jest dla ciebie najważniejszy?

Ogólnie lubię tworzyć, grać, nagrywać i słuchać. Funebrarum istnieje juz 11 lat. Współtworzenie go wiele dla mnie znaczy i będę to robił tak dugo jak to będzie możliwe. Disma natomiast to znakomita okazja pracy z utalentowanymi muzykami przy graniu niezłej muzyki. Nie ustaniemy w przekraczaniu granic ciężaru, mroku i brutalności!!

1 comment: